Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan straling, gassen, bepaalde soorten voeding en stress. In de maatschappij zoals deze nu is worden we hier dagelijks mee in aanraking. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.

Het is nodig om aandacht te hebben voor datgene wat het lichaam belast en zich hiervan te ontdoen.

Comments are closed.