behandelingsvormen

De 5 natuurgerichte principes

Toelichting principes

Energie

De basis van leven is energie. Wanneer iemand een lichamelijke klacht heeft, betekent dit dat zich op een bepaalde plaats een overmatige of te lage hoeveelheid energie bevindt. Dit uit zich in het lichaam in de vorm van spanning of pijn. Door de overmatige energie af te voeren en energie toe te voeren waar nodig, kan het lichaam beginnen met het herstelproces. Ayurveda/Sabaaydi/Marma

Prikkeloverdracht

Ons zenuwstelsel is een netwerk van draden waar signalen doorheen stromen, die zorgen voor aansturing van ons lichaam. Wanneer deze overdracht van signalen niet goed functioneert, ontstaan blokkades en kunnen sommige lichaamsfuncties niet meer uitgevoerd worden. Door de persoon op reflexzones via de huid te behandelen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden geprikkeld en aangezet. Ayurveda/Sabaaydi/Cranio Sacraal

Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan straling, gassen, bepaalde soorten voeding en stress. In de maatschappij zoals deze nu is worden we hier dagelijks mee in aanraking. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.

Het is nodig om aandacht te hebben voor datgene wat het lichaam belast en zich hiervan te ontdoen. Ayurveda&Voeding/Sabaaydi

Voeding

Het is voor het lichaam belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Wat voor de ene persoon “goed” is, is het voor de ander wellicht niet. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Wanneer het lichaam voeding krijgt welke het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten.

Ook de geest heeft voeding nodig. Voeding kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Deze voeding kan ook belemmerend werken. Hierbij kan je denken aan oordelen van anderen, negatieve ervaringen en jezelf overvragen (stress).

Beide vormen van voeding verdienen aandacht, wanneer er klachten worden ervaren op lichamelijk en/of geestelijk gebied. Ayurveda & voeding/Madana

Psyche

Een mens bestaat uit meerdere delen. Hierbij kan je denken aan fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en het is het meest positief als deze delen met elkaar samenwerken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen.

Door bewustwording van (belemmerende) patronen kan hierin een verandering plaats vinden. Het helpt je op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen. Ayurveda/Mindfulness